จม.เชิญประชุมใหญ่สามัญ_ประจำปี_2562_เลื่
zoom.jpg

ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  (ครั้งที่ 23)    
วันที่ 25  มิถุนายน 2563   เวลา  16.00 น.

โดยจัดเป็น 2 รูปแบบควบคู่กัน ดังนี้
1. ประชุม ณ ห้องสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  ชั้น 2
2. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom
- เปิดระบบให้ยืนยันตัวบุคคลก่อนเริ่มการประชุม 30 นาที
- ควรดาวน์โหลดและติดตั้ง application Zoom ไว้ล่วงหน้า

*** เอกสารประกอบการประชุมตามไฟล์แนบค่ะ

ลิงก์ที่ใช้ Join Zoom Meeting :

Chanat Ratanasumawong is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: TSAE ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ครั้งที่ 23)
Time: Jun 25, 2020 04:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/97676973401?pwd=WkMrUDhNQ3FTNHdQZERNOEJMc1hJQT09

Meeting ID: 976 7697 3401
Password: 966835